CETIYA VIRYA DHAMMA

  Alamat

Jl. KH Ahmad Dahlan No 48
Rantau Prapat
Sumatera Utara

  Telepon

0624-21407